Ochrana osobních údajů - Begus
  • de
  • en
  • pl
  • cs
Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, jimiž Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně údajů jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.
Sběr dat na našich webových stránkách
Kdo je odpovědný za sběr údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži těchto webových stránek.
Jak shromažďujete údaje?
Vaše údaje budou shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktní formuláře.
Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Jsou to především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.
K čemu používáme Vaše údaje?
Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní údaje lze použít k analýze chování uživatelů.
Jaká práva máte ohledně svých údajů?
Máte kdykoli právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími otázkami ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat odvolání u příslušného dozorového úřadu.
2. Obecné pokyny a povinné informace
Ochrana osobních údajů
Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Když použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, jimiž Vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále také objasňují, jak a za jakým účelem se tak děje.
Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. v komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní rizika. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Oznámení o správci
Jednotka odpovědná za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:
Alexander Martin
Königstr. 68
76829 Landau
Telefon: +49 (0) 6341 93 33 600
E-mail: landau@begus.eu

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).
Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již dokončeného zpracování údajů do odvolání zůstává odvoláním neovlivněna.
Právo na přenositelnost dat
Máte právo obdržet data, která zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sama nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.
Šifrování SSL, resp. TLS
Tyto stránky používají šifrování SSL, resp. TLS z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, například objednávek nebo poptávek, které nám pošlete jakožto provozovateli stránek. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a v řádku prohlížeče je symbol zámku.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, třetí osoby nemohou číst údaje, které nám předáte.
Informace, zablokování. výmaz
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a eventuálně máte právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími otázkami ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.
Odmítnutí propagační pošty
Použití povinně publikovaných kontaktních informací z tiráže pro zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.
3. Sběr dat na našich webových stránkách
Cookies
Internetové stránky částečně využívají tzv. soubory cookie. Soubory cookie váš počítač nepoškozují a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory odkládané na Vašem v počítači a uložené v prohlížeči.
Většina námi používaných cookies jsou takzvané „cookies relace“. Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují Váš prohlížeč při příští návštěvě rozpoznat.
Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit a povolit automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.
Cookies, které jsou potřebné pro provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem ukládat cookie za účelem technicky nezávadného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány další soubory cookie (např. cookie pro analýzu Vašeho chování při prohlížení stránek), bude o nich v těchto zásadách ochrany osobních údajů pojednáno zvlášť.
Soubory logů serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech logů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
typ prohlížeče a verze prohlížeče,
použitý operační systém,
URL odkazujícího uživatele,
název domény přístupového počítače,
čas požadavku na server,
IP adresa.
Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat není prováděno.
Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.
Kontaktní formulář
Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře poskytnete poptávky, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně zde uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáme bez Vašeho souhlasu.
Zpracování údajů zadaných prostřednictvím kontaktního formuláře probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již dokončeného zpracování údajů do odvolání zůstává odvoláním neovlivněna.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo nepomine účel pro ukládání těchto údajů (např. poté, co byl Váš dotaz zpracován). Nutná zákonná ustanovení, zejména doby uložení dat, zůstávají nedotčeny.
4. Analytické nástroje a reklama
Pixel Facebook
Naše webové stránky používají k měření konverze pixel pro sledování akce návštěvníků od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
Lze tak sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrování na webové stránky poskytovatele. Takto lze vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a pro průzkum trhu a optimalizovat tím budoucí propagační opatření.
Shromážděné údaje jsou pro nás jakožto provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme vyvozovat závěry ohledně identity uživatelů. Údaje ale ukládá a zpracovává Facebook tak, že je možné propojení s daným uživatelským profilem a Facebook může data používat pro vlastní propagační účely, v souladu se směrnicí o použití údajů Facebook. Facebook tak může umožnit zapínání reklam na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto používání dat nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.
V zásadách o ochraně údajů Facebook najdete další informace o ochraně soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences” v sekci nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte být přihlášení na Facebooku.
Pokud nemáte účet Facebook, můžete deaktivovat reklamu Facebooku založenou na užívání na webových stránkách sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
5. Pluginy a nástroje
Fonty Google Web
Tyto stránky používají k jednotnému zobrazení fontů (písma) tzv. webové fonty poskytované společností Google. V případě vstupu na určitou stránku umístí Váš internetový prohlížeč potřebné webové fonty do své dočasné paměti tak, aby bylo možné správně zobrazovat texty a styly písma.
Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Díky tomu Google zjistí, že z Vaší IP adresy byl proveden přístup na naše webové stránky. Používání webových fontů Google Web Fonts je prováděno v zájmu jednotného a správného zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.
Pokud Váš internetový prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude Váš počítač používat standardní písmo.
Další informace o webových fontech Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace

Za účelem optimalizace našeho webu a pro jeho průběžné zlepšování používáme cookies. Pokračováním v používání webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů . Pokud používáte tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout", souhlasíte.

zavřít