Polityka prywatności - Begus
  • de
  • en
  • pl
  • cs

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi odzwierciedlają to, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą zidentyfikować Cię osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które najduje się pod niniejszym tekstem.
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej.

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez administratora serwisu, którego dane kontaktowe znajdują się na tej stronie.

Jak zbieramy Twoje dane?

Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są automatycznie pobierane podczas odwiedzania witryny przez systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

Zawsze mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnie informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają też Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.
W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony prywatności, można skontaktować się z nami korzystając z adresu zawartego na naszej stronie. Ponadto, użytkownik ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

prywatność

Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy dane osobowe jako poufne i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i polityce prywatności.

Podczas korzystania z tej strony zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, z którymi może być osobiście zidentyfikowane. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Ona również wyjaśnia, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (Np. komunikacji poprzez email) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Alexander Martin
Königstr. 68
76829 Landau

Telefon: +49 (0) 6341 93 33 600
E-Mail: landau@begus.eu

Podmiot odpowiedzialny: osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwy, adresy email lub podobne.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Możliwych jest wiele procesów przetwarzania danych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Wystarczy wysłać do nas powiadomienia przez email. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako administratora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://”oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym na naszej stronie.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych zamieszczonych na stronie w ramach obowiązku do wysyłania nie zamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania nie zamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane do czasu ich usunięcia z urządzenia. Pliki te pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, abyś była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików Cookiem lub ogólnie wykluczała, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cooki są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji przez Państwa pożądanych (np. Funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
f DSGVO. Administrator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
zastosowany system operacyjny
odsyłacz URL
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków podejmowanych przed zawarciem umowy.

Kontakt

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1lit.a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Nieformalna wiadomość przesłana do nas emailem jest wystarczająca. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa ich usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Piksele Facebooka

Do pomiaru konwersji na naszej stronie internetowej używa się piksela remarketingowego od Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, USA(“Facebook”).

Umożliwia to śledzenie odwiedzających po przekierowaniu ich na stronę dostawcy usług poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz przyszłych środków reklamowych do optymalizacji.

Zebrane dane są dla nas jako administratora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych na Facebooku. Umożliwia to Facebook do obsługi reklam na stronach Facebooka i poza nim. Jako administrator witryny nie mamy wpływu na wykorzystanie tych danych.

Więcej informacji na temat Twojej prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka. https://www.facebook.com/about/privacy/.

Można również skorzystać z funkcji remarketingu “Audyty niestandardowe “w sekcji Ustawienia dla reklam w sekcji https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Należy być zalogowanym na Facebooku.

eśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na używaniu serwisu Facebook na stronie internetowej Europejskiego Interaktywnego Sojuszu Cyfrowej Reklamy (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web

Niniejsza strona wykorzystuje tzw.czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dalsze informacje

Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności . Jeśli korzystasz z tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuję", wyrażasz zgodę.

Schließen